Πολιτική ακύρωσης

  • Για ακύρωση σε διάστημα μεγαλύτερο των 21 ημερών πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης, επιστρέφεται το συνολικό ποσό.
  • Για ακύρωση σε διάστημα 21 - 7 ημερών πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης παρακρατείται το 50% του συνολικού κόστους της κράτησης.
  • Για ακύρωση σε διάστημα 1 - 7 ημερών πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης, παρακρατείται το συνολικό κόστος της κράτησης.